Heide’s konstant og ligningen for forandringserfaring (Danish version)

Heide’s konstant er en omvendt Planck.

(Denne artikel indeholder en analyse af globaliseringens konsekvenser for den menneskelige erkendelse og en operationel strategi for håndteringen af disse)

Når den samlede globale effekt af de samlede lokale handlinger er større end den samlede lokale effekt af de samlede lokale handlinger, bliver den lokale hverdagserfaring uforudsigelig.

Når hverdagserfaringen er uforudsigelig (ubestemt), kan den ikke længere fungere som en stabil observationspost for kvantedynamiske virkninger, hvorfor Heide’s konstant (“når den samlede…“, se ovenfor) indsættes som angivelsen af den grænse, hvor global uforudsigelighed overstiger lokal forudsigelighed, og hvor ligningen for forandringserfaring, (X≠X) = (X=X), erstatter klassisk mekanik. I kraft af sin funktion som kort over verden som forandring kan ligningen for forandringserfaring midlertidigt indlejre stillestående og stabile virtuelle observationsposter med deterministiske egenskaber i det ubestemte, hvorfra der kan foretages observation af kvantedynamiske virkninger.

Bemærk at Heide’s konstant også, i en radikaliseret fortolkning, kan indsættes pladsen for Plancks konstant (se eksempelvis “Lærebog i rumtidsmekanik“), hvorved såvel den klassiske mekanik som kvantemekanikken bortfalder som relevante gensidigt ekskluderende funktionaliteter og erstattes af ligningen for forandringserfaring og, som en følge af denne, af en fysisk lovmæssig og matematisk-metodisk forening af de hidtidige domæner for den klassiske mekanik og kvantemekanikken.

Filosoffen præsenterer sin revolutionerende konstant og fremviser ligningen for forandringserfaring, der først virker som en objektiv observationspost, når kroppen indsættes i ligningen som den paradoksale, gensidigt inkluderende funktion af forandring og stilstand og kroppens position i ligningen forstået som en en skala for forandringserfaring afgøres (Århus, den 20. april 2021).
Ligningen for forandringserfaring er også en skala.