Purpose/Formål

Using the source code (X ≠ X) = (X = X) to secure global equalisation of power

The purpose of www.byebyespacetime.com is to try to develop instantly applicable analogue technology concepts free of cost based on chaos navigation theory and the source code that can help all people to experience and use themselves pro-actively as conscious, autonomous and self-governing “biological quantum computers” in order to be able to match any machine intelligence and to access, interact with and program the entangled globality/the global (probability) field on equal terms regardless of background, privileges and access to computer technology powered by electricity.

Anvendelsen af kildekoden (X ≠ X) = (X = X) til at sikre global styrke ligestilling

Formålet med www.byebyespacetime.com er at prøve udvikle gratis og praktisk anvendelige analoge teknologi-koncepter baseret på kaosnavigationsteori og kildekoden, der kan hjælpe alle mennesker til opleve og bruge sig selv pro-aktivt som bevidste, autonome og selvstyrende “biologiske kvantecomputere” for derigennem at kunne matche enhver maskin-intelligens og tilgå, interagere med og programmere den globale indvikling/det globale (sandsynligheds-) felt på lige vilkår uanset baggrund, privilegier og adgang til elektricitetforstærket computerteknologi.

Stepping into the equation